Epekto Ng Bawal Na Gamot Sa Pamayanan Essay

Narito ang isang artikulo o sanaysay (essay) tungkol sa bawal gamot na sinulat ko noong akoy nasa ikaanim na baitang pa (Grade 6). Maaari niyong kopyahin ito pero kailangan bigyan niyo ng kredito o atribusyon ang pinagkukunan niyo ng sanaysay sa pamamagitan ng pag-copy sa URL or link ng sanaysay na ito.
Ang Katotohanan sa Bawal na Gamot

ni Khen Salce

 

Gamot. Sa siyensa, ang gamot ay sinadya sa mundo na gawin upang makapagbigay-lunas sa sakit. Ito'y medisina upang madaling mawala ang sakit ngunit sa kabila nito ay makapagbibigay sakit kapag inaabuso.

 

May gamot na bawal tulad ng ginagamit ng mga kabataan ngayon. Karamihan sa kanila ay nalulong na sa bisyo lalo na sa paggamit ng ganitong klasing droga. Iba't iba sa kanila ay may iba-ibang dahilan kung bakit sila gumagamit nito. Kahit alam man ng iba na ito'y nakakasama sa kalusugan lalo sa katawan ay patuloy pa ring gumagamit. Ang ganitong sitwasyon ang pinakapangunahing problema ng lipunan sa panahon ngayon dahil marami na ang masamang pangyayari na naganap sa lipunan tulad ng panggagahasa dulot ng paggamit ng ipinagbabawal ng gamot. Marami na ang nahuli sa ganitong mga gawaing masama at patuloy pa rin itong nangyayari hanggang ngayon.

 

Kinakailangan ang masusing pagsusubaybay ng mga magulang sa mga anak para madaling malaman at mapigilan kung sila ba'y gumagamit ng bawal na gamot. Sa pamilya kadalasan nagsisimula ang pagkalulong ng mga kabataan sa bawal na gamot. Lalo na ang mga mahihirap na mga pamilya na madalas ay nag-aaway ang mga magulang dahil sa kakulangan ng pera para panggastos sa pamilya. Kaya ang mga kabataan ay nahuhumaling na pumasok sa iba't ibang bisyo lalo na sa paggamit ng bawal na gamot dahil iniisip nila na mawawala daw ang problema kapag gumamit sila nitong bawal na gamot o droga.

 

Ang isa rin sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang nalulong sa bawal na gamot ay ang kapabayaan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Maaaring trabaho o negosyo lang ang palaging inaasikaso ng mga magulang at nawawalan na ng oras para sa kanilang mga anak.

 

Kung pababayaan lang ng mga magulang ang kanilang mga anak na malulong sa ipinagbabawal na gamot, maaaring ang mga anak nila ay magdudulot ng malaking puwerhisyo sa kanilang buhay. Ang mga gumagamit ng bawal na gamot ay maaaring matutong magnakaw, magsinungaling, agresibo o walang takot sa paggawa ng masama hanggang sa mawalan ito ng katinuan o mababaliw sa paggamit ng bawal na gamot.

 

Sa mga tungkulin, mga magulang gisingggg! Anak sa katotohanan...hoy gisingggg!!!!

"Sanaysay Tungkol sa Bawal na Gamot o Droga" was written by admin under the Health category. It has been read 174799 times and generated 6 comments. The article was created on 07 September 2013 .

 

Pasasalamat

Isang taos pusong pasasalamat ang ipinararating ng mga mananaliksik saMaykapal, para sa lahat ng mga magagandang bagay na inihandog Niya sa mgamananaliksik. Binigyan Niya ito ng nauukol na talino at galing upang matapos angpag-aaral na ito, kung wala Siya, hindi sana magiging posible ang katuparan ngpag-aaral na ito.Para kina Nicky Jonna Pitallano, Jonalyn Padillo, Isabel Ramos, RodaAutor, Elsa Mae Villarosa, Catherine Ortinero, Mary Ann Jacinto, Vina Samonte,Claudine Valencia at Sheenna Romero, maraming salamat sa tulong niyo bilangmga respondents sa ilang katanungang ibinigay naming, dahil sa inyo nagkaroonpa ng mas malalim na kabuluhan ang pag-aaral na ito.

Kay Gng. Nelia Herrero

na nagbigay sa amin ng pag-aaral na ito atnagsilbing patnubay naming para magkaroon ng maayos na pagsasa-ayos ng mgaimpormasyon at upang maihanda kami sa paggawa ng parehong proyekto sahinaharap.

Kay “Kuya Rico”,

maraming salamat sa ibinigay mong mga tips para masmapadali ang pagsasa-ayos namin ng mga datos, sa lahat ng kasap

i ng “

S24CA

”,

salamat sa inyong pag-damay sa pagpupuyat ng mananaliksik para matapos saoras ang pag-aaral na ito.

One thought on “Epekto Ng Bawal Na Gamot Sa Pamayanan Essay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *